Компанія з управління активами ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік