Компанія з управління активами ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Загальна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕйДіСі Секьюрітіз” є професійним учасником ринку цінних паперів України та здійснює свою діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Ліцензія АД №034329 від 23.04.2012 р. на здійснення професійної дільності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерської діяльності.

Ліцензія АД №034330 від 23.04.2012 р. на здійснення професійної дільності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, дилерської діяльності.

ТОВ “ЕйДіСі Секьюрітіз” є членом Української Біржі.Контактна інформація:

ТОВ “ЕйДіСі Секьюрітіз”

61072, Україна, м. Харків, вул. Тобольська, 42а, офіс 404/2.

Тел.: (057) 728-10-42