Компанія з управління активами ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Загальна інформація

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Слобожанець» зареєстровано у Єдиному дежавному реєстрі інститутів спільного інвестування 28.22.2008 р.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

….

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд:

Компанія з управління активами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”, ліцензія відповідно до рішення НКЦПФР від 30.06.2015 р. №925, строк дії необмежений.
61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Гаршина, будинок 8.

….

Депозитарна установа:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ДОБРИЙ КАПІТАЛ”, ліцензія НКЦПФР АЕ №263169 від 12.10.2013 р., строк дії необмежений.

Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, буд. 32, офіс 49

….

Депозитарій:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”,
Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

….

Аудиторська фірма:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ЄВРОАУДИТ”, Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 видано на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення АПУ від 24.04.2018р., №385/5
Україна, 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-Б, офіс 704

….

Суб’єкт оціночної діяльності:

Лутицький Павло Іванович, Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності № 11725 від 04.12.2013 р., Сертифікат №655/19 від 19.08.2019р., строк дії з 19.08.2019 р. до 19.08.2022 р.