Компанія з управління активами ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року